Giờ Server:   24/10/2017 01:50:44 +7
01688.29.0001
muss2vn@gmail.com
 • MUS2.VN  > Xếp Hạng

Xếp Hạng

Nhân Vật
Guils
Đua top

STT Nhân Vật Giới Tính Relife Reset Level
1 GBC362 DarkKnight 0 17 100
2 VuTo FairyElf 0 14 400
3 DuongTang DarkWizard 0 6 400
4 NgoKhong DarkKnight 0 6 400
5 HongHaiNhi FairyElf 0 6 400
6 loser5 DarkKnight 0 6 55
7 anhem DarkWizard 0 6 1
8 Naophang DarkLord 0 5 400
9 CSVuTru DarkKnight 0 5 400
10 mrThanh DarkWizard 0 5 400
11 dsds DarkKnight 0 5 400
12 fsdgvzvdsg DarkKnight 0 5 400
13 sadasdas DarkKnight 0 5 400
14 MGchien MagicGladiator 0 5 400
15 mrJun MagicGladiator 0 5 400
16 Pols DarkWizard 0 5 400
17 xxxxxx DarkLord 0 5 400
18 Flys DarkKnight 0 5 400
19 Ms_linh FairyElf 0 5 400
20 ViDoLaAnh DarkWizard 0 5 400
21 bexinhmc DarkWizard 0 5 400
22 LinhKa FairyElf 0 5 400
23 msLinh DarkKnight 0 5 400
24 dsdsdsd DarkKnight 0 5 400
25 testdame DarkKnight 0 5 400
26 ssdd DarkLord 0 5 400
27 MRRJun DarkKnight 0 5 400
28 roselove DarkWizard 0 5 400
29 321321 MagicGladiator 0 5 400
30 DKBaoLinh DarkKnight 0 5 400
31 MrTrung DarkWizard 0 5 400
32 TruBatGioi DarkLord 0 5 400
33 dddsss DarkKnight 0 5 400
34 fsfasfsf MagicGladiator 0 5 400
35 sdsdsd DarkLord 0 5 400
36 asdqwdq DarkKnight 0 5 400
37 Panl DarkKnight 0 5 400
38 DWTrung DarkWizard 0 5 400
39 MGTrung MagicGladiator 0 5 400
40 1321321321 DarkLord 0 5 400
41 VyDoLaEm FairyElf 0 5 400
42 Plys FairyElf 0 5 400
43 Plow DarkKnight 0 5 400
44 Flip MagicGladiator 0 5 400
45 sdfsdfsdfs DarkKnight 0 5 400
46 BanhCanhCu MagicGladiator 0 5 400
47 dasdasdas DarkKnight 0 5 400
48 asdasd DarkKnight 0 5 400
49 NightKing DarkLord 0 5 400
50 sdfsdfs DarkKnight 0 5 400
51 fdfghf DarkKnight 0 5 400
52 Sang DarkWizard 0 5 400
53 GaiBao FairyElf 0 5 400
54 TraiBao DarkKnight 0 5 400
55 123123qw DarkKnight 0 5 400
56 dsdfs DarkKnight 0 5 400
57 ggfccf DarkKnight 0 5 400
58 tiennao FairyElf 0 5 400
59 DWBaoLinh DarkWizard 0 5 400
60 RongLua MagicGladiator 0 5 400
61 RongTroi DarkLord 0 5 400
62 kimngan DarkLord 0 5 400
63 KrisWu DarkWizard 0 5 400
64 asd1 DarkKnight 0 5 400
65 ZaiPl DarkWizard 0 5 400
66 dzaikosoai DarkWizard 0 5 400
67 ZzKuHuanzZ DarkWizard 0 5 400
68 ghj6h DarkWizard 0 5 400
69 dadadqeq3e FairyElf 0 5 400
70 21cm DarkKnight 0 5 400
71 desflkjsdf MagicGladiator 0 5 400
72 roselove37 DarkKnight 0 5 400
73 CanhSat113 DarkWizard 0 5 400
74 tienchua DarkKnight 0 5 400
75 QuayMa DarkWizard 0 5 400
76 Shine DarkKnight 0 5 400
77 loser DarkWizard 0 5 400
78 JLaw DarkKnight 0 5 400
79 RongNuoc DarkWizard 0 5 400
80 ProOne DarkKnight 0 5 400
81 Flow DarkWizard 0 5 400
82 Ring1 FairyElf 0 5 400
83 Test DarkKnight 0 0 400
84 Yehe DarkLord 0 0 400
85 ZzDWzZ DarkWizard 0 0 400
86 XiuMai DarkKnight 0 0 400
87 laptop MagicGladiator 0 0 400
88 NhatQuynh FairyElf 0 0 400
89 DLBaoLinh DarkLord 0 0 400
90 BaoLinh FairyElf 0 0 400
91 ZzMGzZ MagicGladiator 0 0 400
92 MGBaoLinh MagicGladiator 0 0 400
93 BanhCuon DarkKnight 0 0 400
94 autocom DarkKnight 0 0 400
95 sfasfasf DarkKnight 0 0 400
96 ZzTrungzZ DarkWizard 0 0 400
97 TheEnd DarkKnight 0 0 400
98 drgyrd DarkKnight 0 0 400
99 dcfwerwe DarkKnight 0 0 400
100 cfsdfdsc DarkKnight 0 0 400
STT Guils Chủ Guild Thành viên Reset Điểm
0 3232321 XiuMai 1 0
1 AnhEm Shine 1 0
2 ChapHet CSVuTru 1 0
3 dstwetew GBC362 1 0
4 Muss2vn Yehe 1 0
5 Test Test 1 0
6 VaiCuc CanhSat113 1 0

Chú ý: Reset tuần

STT Xếp Hạng Nhân Vật Giới Tính Reset Điểm Reset Lần Thứ Level

Login

Username:
Password:

Thông tin Server

Server
Events
DK Reset

 • 1
  Server 1
  Non-Train [ Chợ ]
 • 1
  Server 2
  Non-PK
 • 1
  Server 3
  PK
 • 1
  Server 4
  PK
 • 1
  Server 5
  PK
 • 1
  Server 6
  Non-PK