Giờ Server:   20/10/2018 03:27:29 +7
01688.29.0001
muss2vn@gmail.com
 • MUS2.VN  > Download

Download

Chú ý:

 • Gặp lỗi trong quá trình cài đặt hoặc vào game, xem bài hướng dẫn tại đây! .
 • Trong trường hượng không tự giải quyết được vấn đề, hyax liên hệ với admin để được hỗ trợ!.
 • Liên hệ qua facebook, SĐT: 01688.29.0001; Email:muss2vn@gmail.com

Download Game client:

STT Kiểu File Loại file Dung lượng Ngôn Ngữ Host
Mediafire
2 Mini (No sound) Cài đặt 225 MB Tiếng Việt Download
Mega Upload
2 Mini (No sound) Cài đặt 225 MB Tiếng Việt Download
Hosting VDC 2
2 Mini (No sound) Cài đặt 225 MB Tiếng Việt Download
1 Đầy đủ (full sound) Cài đặt 494 MB Tiếng Việt Download

Chú ý:

 • Nếu máy bạn không tự động update được, bạn vui lòng tải file update ở đây.
 • Giải nén vào thư mục cài game (thường là D:\Mu Season 2 Viet Nam - Noria).

Update package::

STT Kiểu File Loại file Dung lượng Ngôn Ngữ Host
Hosting VDC
3 File Update mới nhất Cài đặt 5 MB Tiếng Việt Download

Tool - Auto::

STT Kiểu File Loại file Dung lượng Ngôn Ngữ Host
Hosting VDC
3 Tự đồng nhặt đồt Zipt 1 MB Tiếng Việt Download

Login

Username:
Password:

Thông tin Server

Server
Events
DK Reset

 • 1
  Server 1
  Non-Train [ Chợ ]
 • 1
  Server 2
  Non-PK
 • 1
  Server 3
  PK
 • 1
  Server 4
  PK
 • 1
  Server 5
  PK
 • 1
  Server 6
  Non-PK